โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักนิติการ สป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

รปOD 05

 

รปOD 08

 

 

รปOD 06

รปOD 21

 

รปOD 16

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้อนมัติให้สำนักนิติการ สป. จัดโครงการการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักนิติการ สป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ บ้านดิน วังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมาสถิติเว็บไซต์

ผู้ชม
1
เนื้อหา
42
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
154587

เวลาปัจจุบัน

ปฏิทินสำนัก

  
: